Jarive FDS

Javire FDS to narzędzie stworzone do łatwego modelowanie geometrii FDS – Fire Dynamics Simulator. To specjalistyczny program służący do przygotowania modeli do przeprowadzania symulacji numerycznych rozprzestrzeniania się pożarów i dymu.

Wyniki symulacji służą sprawdzeniu zgodności z normami prawnymi przepisów przeciwpożarowych. Środowisko przystosowane jest do pracy w systemach Windows i macOS.

Inżynierska Agencja Pożarnicza skupia swoją działalność wokół wprowadzania nowoczesnych technologii w dziedzinie bezpieczeństwa i pożarnictwa. W oparciu o wiedzę i wsparcie IT ma możliwość wdrażać innowacyjne rozwiązania zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Dzięki symulacjom przeprowadzanym przez IAP odbiór obiektów przez Straż Pożarną przebiega sprawniej i jest wspierany technologią.

Potrzeby:

Łatwe tworzenie złożonych modeli 3D obiektów jako geometrii FDS

Certyfikowanie i uwierzytelnianie wygenerowanych plików w celu jednoznacznego określenia autora modelu i daty ostatniej modyfikacji

System licencjonowania aplikacji, ze wsparciem różnych typów licencji, jako przygotowanie do sprzedaży systemu

Generowanie raportów tekstowych i wizualizacji wideo symulacji przy zachowaniu zgodności parametrów z normami prawnymi

Javire FDS - nowe technologie w sektorze pożarnictwa

javire-3d

Technologie:

Opengl-logo.svg
jogl
guardsquare

Aplikacja

Multiplatformowa, zaawansowana aplikacja desktopowa

Certyfikowanie

Uwierzytelnianie wyników modelowania

Licencjonowanie

Zarządzanie dostępem do aplikacji i wsparcie procesu sprzedaży

javire-side

Obecnie aplikacja Javire FDS jest dostępna do kupienia na platformy Windows i macOS. Inżynierska Agencja Pożarnicza skupia wokół produktu organizacje i firmy działające na terenie Polski i Europy, by ułatwiać i automatyzować symulacje pożarnicze, podnosząc ich jakość i rzetelność.

Wyceń projekt

Potrzebujesz zbudować nowe rozwiązanie z sektora IoT, SmartHome lub Industry 4.0? Robimy to na co dzień!

Wyceń projekt